از مجموعه دستچین شده پارکت های لمینیت و چوبی ما که در رنگ و بافتهای بسیار متعدد موجود می باشند دیدن نمایید.پروژه ها

پروژه های شرکت پرشیا بازساز


اخبار و رویدادها
سری جدید لمینیت کوئیک استپ

سری مجستیک الوارهای بلند، عریض و نمایی طبیعی با تکنولوژی دفع کننده آب (طول 205 سانتی متر، عرض 24 سانتی متر و ضخامت 9.5 میلی متر)

سری جدید پارکت کوئیک استپ

پارکت مسیمو الوارهای بسیار بلند و بسیار عریض با نمایی طبیعی و زیبا     (طول 240 سانتی متر، عرض 26 سانتی متر و ضخامت 14 میلی متر)